Oncologische voetzorg

Oncologische Voetzorgverlening

Veilige voetzorg voor kankerpatiënten

Wat is een Oncologisch Voetzorgverlener (OVV)?

Een OVV-er is opgeleid om de voeten van kankerpatiënten te screenen en te behandelen. Deze pedicure weet precies wat de bijwerkingen zijn aan de voeten bij de behandelingen van kanker. Door de voeten te behandelen kunnen klachten aan de voeten aanzienlijk verminderen. Ook als u met de behandelingen van kanker start kunnen wij preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden. Ons doel is om de voeten van de kankerpatiënt in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden. De behandelingen vinden plaats in een veilige en hygiënische omgeving. Dit omdat de weerstand van de patiënt meestal is verzwakt door de behandeling van kanker. Zo wordt de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Alles gebeurt in goed overleg met de behandelend arts of oncologisch behandelteam.

Communicatie

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Het heeft een behoorlijke inpact op het leven. Een OVV heeft geleerd op een professionele manier om te gaan met de emoties die hieruit voortkomen. Uiteraard is dit een vertrouwelijk gesprek.

Bijwerkingen behandeling van kanker aan de voeten

Iemand die een behandeling van kanker ondergaat, kan te maken krijgen met vervelende bijwerkingen. Bij chemotherapie of doelgerichte therapie kunnen er o.a reacties optreden bij handen, voeten en huid. Zoals; droge jeukende huid, neuropathie, ontstoken nagelriem, overvloedig eelt, blaren, hand-voet syndroom, hand-voet-huid reactie, loslatende nagels enz. Ook de lichamelijke weerstand gaat in een bepaalde periode omlaag. Dit is voor de voetzorgverlener heel belangrijk om te weten. Omdat er in die periode geen behandelingen mogen plaatsvinden aan de voeten. Daarom is een goede communicatie tussen u, de oncoloog, het oncologisch zorgteam en de voetzorgverlener zeer belangrijk. Als u kankerpatiënt bent, laat ons dan weten wanneer u de laatste chemokuur of bestraling heeft gehad. Ook is het voor de OVV van belang wie u behandelend arts is. Zo kunnen wij, als OVV, overleg plegen of de voetbehandeling mag plaatsvinden.

 
Loslatende nagel door Chemotherapie
Loslatende nagel door Chemotherapie
 
Nagelriemontsteking, bijwerking van doelgerichte therapie
Nagelriemontsteking, bijwerking van doelgerichte therapie


Intake gesprek

Als u de eerste keer bij een OVV komt, vindt er een intakegesprek plaats. Aan de patiënt wordt gevraagd over de klachten, ziekteverleden, medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Dit gebeurt middels een korte vragenlijst. Indien u actief wordt behandeld voor kanker is het belangrijk dat de behandelend arts of verpleegkundige aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg. Zonder uw toestemming mag een OVV geen medische informatie uitwisselen. Daarom worden bevindingen voor de arts of verpleegkundige aan u meegegeven. U kunt ook een toestemmingsformulier ondertekenen. Wij zetten alleen een voetzorgtraject in met toestemming van de behandeld arts of verpleegkundige. Bij voorkeur schriftelijk.

Screening

Voor de kankerpatiënt een pedicurebehandeling krijgt, worden de voeten door de OVV preventief gescreend. De voeten worden onderzocht op voet of huid problemen. B.v. wondjes, schimmelinfecties, nagel aandoeningen, enz. Veel van deze bijwerkingen kan de OVV behandelen. Eventuele waarnemingen kunnen belangrijk zijn voor de behandeling.

Hand-voetsyndroom

Een mogelijke bijwerking van Chemotherapie is het hand-voetsyndroom. Klachten kunnen zijn: blaren, infecties, jeuk, gevoeligheid, roodheid schilferige huid en zwelling aan de voeten. Als de OVV deze klachten signaleert, wordt de behandelend specialist op de hoogte gebracht zodat hier iets aan gedaan kan worden.

Wat houd een OVV-behandeling in?

De behandeling kan bestaan uit: verwijderen van pathologisch eelt. Dunner frezen van verdikte nagels en repareren van gespleten nagels. Verzorgen van de nagels en nagelomgeving. Een ontspannende massage, zonder enige druk, behoord ook tot de mogelijkheden. Indien u kankerpatiënt ben kan uw behandelend arts u verwijzen naar een OVV. In samenspraak kunnen we er voor zorgen dat de klachten aan uw voeten verminderen. Ook kunnen we preventief behandelen zodat we eventuele komende klachten kunnen voorkomen.

Waarom een OVV?

De specialisatie OVV is gestart naar aanleiding van een onderzoek dat in 2013 is gehouden onder 8000 voetzorgverleners (Pedicures) in Nederland. Van hen heeft 80% aangegeven dat er vaak mensen in de praktijk komen die actief worden behandeld voor kanker. Deze voetzorgverleners (Pedicures) hebben ook aangegeven onvoldoende kennis te hebben van kanker, de behandelingen en de bijwerkingen ervan. Daardoor kunnen zij veilige voetzorgverlening niet garanderen.

De Opleiding

Een OVV heeft een aanvullende opleiding gevolgd van vijf theoriedagen en vijf praktijkdagen. De praktijkdagen bestaat uit stages op een oncologieafdeling van een ziekenhuis, een inloophuis voor kankerpatiënten, en een hospice. Een OVV is een ervaren en gediplomeerde voetzorgprofessional met minimaal 5 jaar praktijk ervaring. Indien uw voetzorgverlener al deze stappen heeft ondernomen en de opleiding succesvol heeft afgerond, dan weet u zeker dat u in goede handen bent.

Mocht u nog aanvullende informatie willen? Neemt dan contact met ons op. Tel: 06-415126821.

Medische Voetzorg Valkenswaard

Alberdinck Thijmstraat 1
5554 TE Valkenswaard

info@medische-voetzorg.nl

06 - 18 88 64 02

Privacyverklaring
Cookieverklaring

© 2019 Medische Voetzorg Valkenswaard. Website door Nijssen Media
ProCert KwaliteitsRegistratie voor de Pedicure; Kwaliteits Registratie Nummer: 14000 ProVoet; Brancheorganisatie voor de Pedicure Erkend Leerbedrijf
Icon Nijssen Media